Wij zijn erg benieuwd wat u van de vernieuwde INFORMAIL vindt.

Geef uw mening

verberg

DE LEVENSCYCLUS VAN VASTGOED

HOE MAAK JE EEN GEBOUW ZO PRETTIG, GEZOND EN DUURZAAM MOGELIJK VOOR EIGENAAR ÉN GEBRUIKER? HET GEHEIM VAN SLIM VASTGOEDBEHEER ZIT ‘M IN EEN INTEGRALE BENADERING.

 

sgs-informail-00-leesverder_wit

In elke levensfase van een gebouw – van nieuwbouw tot sloop – staan vastgoedeigenaren voor verschillende vraagstukken. Wat is de staat van het pand? Is er asbest aanwezig? Hoe verbeter ik de energieprestatie? Elke levensfase vraagt om een andere aanpak.

INZICHT IN DE FEITEN

Inzicht in feiten op basis van technische gebouwinspecties en asbest- en milieuonderzoek stelt vastgoedeigenaren in staat om adequaat te reageren op kansen en risico’s van een gebouw. Er is een advies op maat voor elke levensfase van vastgoed: van nieuwbouw en aankoop, renovatie en herbestemming tot verkoop of sloop.

OP ZOEK NAAR ANTWOORDEN OP AL UW VASTGOEDVRAAGSTUKKEN?
NEEM EEN KIJKJE OP HET KENNISPLATFORM GEBOUWEN.


sgs-informail-00-pijl_wit_blok

WAAR LIGGEN KANSEN?

Met de juiste kennis kan de (toekomstige) vastgoedeigenaar de juiste keuzes maken. Marcel Smulders, manager afdeling Bouwadvies bij SGS Search: ‘We verzamelen feiten en vertalen die naar een begrijpelijk en inzichtelijk rapport voor de opdrachtgever. Vervolgens kunnen we de opdrachtgever ook adviseren: wat zijn de actuele risico’s en waar liggen nog kansen? Bij nieuwbouw wordt bijvoorbeeld nog te weinig vooruitgekeken en nauwelijks rekening gehouden met de exploitatie van een gebouw en (her)gebruik van materialen. Terwijl een kernvraag in de eerste fase zou moeten zijn: hoe haal ik alles wat ik er nu in stop, er straks ook weer uit? Idealiter verbindt SGS Search zich aan de totale levenscyclus van een gebouw. Dat doen we door data die we met een onderzoek in de ene fase genereren, ook te benutten in andere fasen.’

sgs-informail-00-ballon_wit

‘Vooral op het gebied van duurzaamheid laat men kansen liggen omdat de koppeling ontbreekt. De oplossing ligt in méér verbinding tussen de verschillende fasen.’

KIJKEN NAAR GRONDSTOFFEN

Voor duurzaam gebouwbeheer is kijken naar grondstoffen van groot belang. Immers, de levensfasen van vastgoed vormen een cyclus: van niets naar hoogwaardig (her)gebruik van grondstoffen. Samenwerken met één inspectiepartij die alle gebouwdata beheert en in iedere levensfase kan adviseren, voorkomt dubbel onderzoek. Smulders: ‘De koppeling tussen de nieuwbouw- en de gebruiksfase ontbreekt nu nog te vaak. Dagelijks zien wij daar voorbeelden van tijdens inspectiewerk. Vooral op het gebied van duurzaamheid laat men kansen liggen. De oplossing ligt in méér verbinding tussen de verschillende fasen. Slimme ontwerpkeuzes en kleine investeringen in materiaal tijdens de nieuwbouw kunnen zorgen voor significante besparingen in de gebruiksfase.’


sgs-informail-00-pijl_oranje

DOELSTELLINGEN VOOR DE LANGE TERMIJN

Voor een vastgoedeigenaar is het niet meer genoeg om enkel zorg te dragen voor het algemeen onderhoud, en klachten en storingen op te lossen. Slim en duurzaam beheer vereist grondige kennis van het gebouw. Voor bestaande bouw begint dat met een nulmeting die onder andere in kaart brengt wat het energieverbruik is, welke materialen gebruikt zijn en welke mogelijkheden de omgeving biedt. Naast een technische inspectie behoren daartoe ook het in kaart brengen van de doelstellingen voor de lange termijn, het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan en het onderzoeken van kansen tot optimaliseren van het gebouw.

INZICHT IN DE KANSEN EN RISICO’S VAN UW VASTGOED IN ELKE FASE?
BEKIJK DE INFOGRAPHIC VAN HET GEBOUWENPASPOORT.


sgs-informail-00-pijl_wit_blok

MEEDENKEN MET DE OPDRACHTGEVER

Ook de gebruiksfase, renovatie en sloop van gebouwen hebben door de jaren meer en meer een integraal karakter gekregen. Smulders: ‘Het integrale en onderscheidende karakter van onze dienstverlening zit ‘m in de combinatie van technisch en milieukundig onderzoek. We verzamelen feiten en geven onafhankelijk advies. Op organisatieniveau doen we dat vanuit de duurzaamheidsgedachte, door bedrijven te helpen om hun processen, transport en gebouwen duurzamer te maken. Vastgoedeigenaren begeleiden we op strategisch niveau door bijvoorbeeld mee te denken over oplossingen voor de in kaart gebrachte risico’s, ook voor de langere termijn.

Wat we ook ondernemen; meedenken met onze opdrachtgevers en zo waarde toevoegen aan het proces zien we als onze belangrijkste opdracht.’

HET MES SNIJDT AAN TWEE KANTEN

Smulders: ‘De kern van het optimaliseren van vastgoed is in iedere levensfase waarde toevoegen voor eigenaar én gebruiker. Een goede en gezonde woonruimte of werkomgeving zorgt voor minder verloop, minder leegstand en meer huurgenot. Met onafhankelijke en periodieke inspecties toetsen we of prestaties daadwerkelijk worden behaald. Conditiemetingen en het analyseren en ontsluiten van data worden hierdoor steeds belangrijker. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Een integrale benadering leidt tot een beter, prettiger, gezonder en duurzamer gebouw. Voor iedereen.’

……….

Marcel Smulders

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Your name

Your e-mail

Your message

Send

Sign up form

Your name

Company name

Your e-mail

Send