Laat ons weten wat u van het magazine vindt.

Geef uw mening

verberg

ENERGIE-AUDIT:
WAT LEVERT HET OP?

Grote Nederlandse ondernemingen en gemeenten zijn volgens de EED-richtlijn verplicht om een energie-audit te laten uitvoeren. Maar wat levert dat nou eigenlijk op? SGS Search en Sedico presenteerden onlangs de resultaten van de energie-audits die zij tot nu toe uitvoerden en de totale (potentiële) energiebesparing die daarmee in kaart is gebracht.

 

Sedico en SGS Search onderzochten in 2016 zo’n 250 gebouwen. Onder de streep resulteert dat in een totale potentiële besparing van 6.485.313 kg CO₂. Ter vergelijking: dit komt overeen met de jaarlijkse CO₂-uitstoot van 810 Nederlandse huishoudens. Deze totaalcijfers komen voort uit de besparingsadviezen en hebben betrekking op elektriciteit, gas, stadswarmte en CO₂.

quote

‘Onder invloed van het Energieakkoord en de wet- en regelgeving op het gebied van energie in gebouwen moet én kan het steeds duurzamer. ‘

Totale jaarlijkse besparing op basis van 250 energie-audits
Elektra

11.365.341 kWh

Gas

923.287 m3

Warmte

2.335 GJ

CO₂

6.485.313 kg

Besparing

1.231.969 €/Jr.

STEEKPROEF WINKELS

Bijzonder onderdeel van het onderzoek is de steekproef waarmee Sedico en SGS Search specifiek voor de retailsector hebben berekend waar kansen liggen voor energiebesparing. In de steekproef fungeerden 96 winkels als representatieve locaties voor een totaal van bijna 4500 winkels. De uitkomsten van de steekproef zijn indrukwekkend: de potentiële besparing komt uit op 2.315.016 kg CO₂. Als deze grof doorgetrokken wordt naar het totaal aantal winkels in Nederland, is de uitkomst een besparing van 95.552.400 kg CO₂. Dit komt overeen met de jaarlijkse CO₂-uitstoot van 11.944 huishoudens.

DE ENERGIE-AUDIT:
HOE ZAT HET OOK ALWEER?

VAN VERPLICHTING NAAR KANS

Volgens Melanie Petit dit de la Roche, adviseur duurzaamheid bij SGS Search, blijkt uit de gepresenteerde cijfers dat de energie-audit niet alleen een moetje is, maar dat het ook de nodige kansen biedt: ‘Uit onderzoek blijkt dat er op het gebied van energiebesparing veel laaghangend fruit is. Met minimale investeringen kunnen organisaties al snel 15 procent van de energie in hun gebouwen besparen. Een directe kostenbesparing ligt daar dus voor het grijpen. Als organisaties actief aan de slag gaan met de energie-audit, zijn zij bovendien een goed voorbeeld voor de andere ondernemers in de regio.’

TOTALE JAARLIJKSE BESPARING RETAILSECTOR OP BASIS VAN STEEKPROEF
Elektra

4.562.356 kWh

Gas

249.217 m3

Warmte

1.472 GJ

CO₂

2.315.016 kg

Besparing

439.313 €/Jr.

ENERGIEAKKOORD

In het Energieakkoord is vastgelegd hoeveel energie Nederland voor 2020 moet besparen: 100 petajoule. De energie-audit en ook de energiescan die SGS Search aanbiedt is daarbij voor zowel eigenaren als huurders van gebouwen een goed startpunt. Petit dit de la Roche: ‘Onder invloed van het Energieakkoord en de wet- en regelgeving op het gebied van energie in gebouwen moet én kan het steeds duurzamer. Deze mooie resultaten tonen aan dat we erin slagen om veel ondernemingen op weg te helpen naar het realiseren van significante energiereductie. Daarmee dragen we direct bij aan het behalen van de doelstellingen die zijn gesteld in het Energieakkoord.’

……….

Melanie Petit dit de la Roche

Meer weten over de energie-audit, en wat het mogelijk voor u kan opleveren?

Neem contact op met een van onze adviseurs via tel. 088 – 214 66 00.

MEER INFORMATIE OVER DEZE OF ANDERE DIENSTEN VAN SGS SEARCH? NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP!

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Contact

Your message

Send

Sign up

Send