Laat ons weten wat u van het magazine vindt.

Geef uw mening

verberg

TDD als voorspeller van toekomstige investeringen

In dit magazine combineren we onze visie en praktijkervaring met een feitelijke blik onder de motorkap van het door ons onderzochte vastgoed. Als inspectiebureau voeren we jaarlijks honderden TDD-onderzoeken uit in uiteenlopende typen vastgoed. We geven u graag inzicht in de belangrijkste kansen en gebreken die aan het licht komen tijdens deze onderzoeken.

De kengetallen in dit magazine zijn gebaseerd op 618 door ons uitgevoerde TDD-onderzoeken in de jaren 2015 – 2017. We tonen alleen de overkoepelende conclusies en trends; uitspraken over specifieke portefeuilles of objecten worden niet gedaan. De rapportages zijn uitgesplitst naar type vastgoed:

Kantoorvastgoed

380 objecten

Retailvastgoed

74 objecten

Woningvastgoed

164 objecten


sgs-informail-00-pijl_oranje

WAT ONDERZOCHTEN WE?

Voor elk van de onderzochte gebouwen is op basis van deskresearch en inspecties naar een overeenkomstige set van gebouwelementen gekeken:

1. HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE:

fundering en vloeren.

2. GEVEL:

gevels en geveldelen, inclusief ramen, deuren, kozijnen en schilderwerk.

3. DAK:

dakconstructie, dakbedekking, alle constructies op het dak (denk aan dakramen, schoorstenen), regengoten en afwatering.

4. INTERIEUR:

het ‘vaste’ interieur. Denk aan de algemene staat van onderhoud en het schilderwerk, de staat van sanitair en keuken(s), geluidsisolatie.

5. BRANDVEILIGHEID:

algemene brandveiligheid, brandmeldinstallatie, brandblusinstallatie, sprinklersystemen, compartimentering en signalisatie.

6. TECHNISCHE SYSTEMEN/INSTALLATIES (W-INSTALLATIES):

alle technische installaties in het vastgoed. Denk aan verwarming, watersysteem, airco/ventilatiesysteem, cooling, binnenklimaatsystemen en evacuatiesystemen.

7. ELEKTRISCHE SYSTEMEN/INSTALLATIES (E-INSTALLATIES):

de complete elektrische installatie. Denk aan leidingwerk, (nood)verlichting, communicatiesystemen, gebouwbeheerssystemen en zonne-energiesystemen.

8. TRANSPORTSYSTEMEN:

liften, roltrappen en transportbanden.

9. TERREIN:

de algemene staat van onderhoud van het terrein, de beplanting, bestrating, parking en erfafscheiding.

10. MILIEUKUNDIGE PARAMETERS:

aanwezigheid van mogelijk gevaarlijke stoffen in het vastgoedobject. Denk aan asbest, bodemonderzoek en legionellaonderzoek.

11. OVERIGE ZAKEN:

overkoepelende noemer voor zeer gebouwspecifieke gebreken die tijdens een TDD aan bod komen en die niet onder een van bovenstaande elementen passen.


sgs-informail-00-pijl_oranje

EEN TIPJE VAN DE SLUIER

In deze INFORMAIL delen we een aantal resultaten uit de analyse die we hebben gedaan. Een tipje van de sluier op alle drie de typen vastgoed. In het magazine ‘Technische due diligence | Een feitelijke blik op vastgoed’ vindt de uitgebreide analyse, inclusief alle kengetallen. Het complete magazine kunt u gratis downloaden.

Download nu

KANTOORVASTGOED

Totale investeringssom naar element periode van 10 jaar

RETAILVASTGOED

Totale investeringssom naar element periode van 10 jaar

WONINGVASTGOED

Totale investeringssom naar element periode van 10 jaar

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN EEN TDD

Aan de hand van de kengetallen en de dagelijkse praktijk van ons inspectiewerk hebben we in deze rapportage een beeld geschetst van de technische staat van het Nederlandse vastgoed. We zien dat nagenoeg elk onderzocht gebouw technische gebreken heeft. De investeringen om deze gebreken op te lossen zijn veelal te overzien, zeker wanneer je ze afzet tegen de totale investering van een vastgoedtransactie. De toegevoegde waarde van een grondige TDD zit hem dus niet alleen in het in kaart brengen van de benodigde investeringen, maar vooral ook in het zoveel mogelijk afdekken van de risico’s die komen kijken bij een vastgoeddeal.

……….

MEER INFORMATIE OVER DEZE OF ANDERE DIENSTEN VAN SGS SEARCH? NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP!

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Contact

Your message

Send

Sign up

Send